Praktisch

Procedure

Na verwijzing door uw (huis)arts kunt u me bellen of mailen voor een eerste afspraak. In de eerste gesprekken spreken we de zaken door die u bij mij brengen. Ik probeer een zo scherp mogelijk beeld te krijgen van hoe uw problematiek in elkaar steekt en kom met een behandelvoorstel. Mocht ik u niet optimaal van dienst kunnen zijn, denk ik mee over een beter alternatief, een passende verwijzing.


Wachtlijst

Ik hanteer geen wachtlijst en neem op dit moment geen nieuwe cliënten aan ). U kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Dit betekent dat zij u kunnen helpen een andere zorgaanbieder te vinden. Het streven is intake en start behandeling conform Treeknormen* te realiseren.
Voor de mensen die de afgelopen 2 maanden in behandeling zijn gekomen, bedroeg de wachttijd voor intake 2 weken, waarop behandeling direct aansluitend is gestart.

*Treeknormen: 4 weken na het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek, gevolgd door start behandeling binnen 10 weken na intake.


Privacy

Zaken die u met mij bespreekt behandel ik strikt vertrouwelijk conform mijn geheimhoudingsplicht. Alleen met uw schriftelijke toestemming informeer ik derden, bijvoorbeeld uw huisarts of een bedrijfsarts die informatie opvraagt.

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming, een privacywet die geldt in de gehele Europese Unie, vindt u hier mijn privacystatement.


Kwaliteit

De wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) is er om de kwaliteit van zorgverleners te waarborgen. Ik ben opgenomen in het BIG-register onder de nummers 89052132125 (gezondheidszorg- en klinisch psycholoog) en 19052132116 (psychotherapeut).


Kwaliteitsregister

GGZ organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk een model Kwaliteitsstatuut ontwikkeld. In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg. Het model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen: generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet. Meer informatie over het Kwaliteitsstatuut vindt u hier. Mijn persoonlijke Kwaliteitsstatuut kunt u hier lezen.


Kosten

Ik heb met alle zorgverzekeraars contracten gesloten en declareer rechtstreeks bij hen. U krijgt geen factuur van mij. Om voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van uw (huis)arts nodig.
In 2020 geldt voor alle inwoners van Nederland een eigen risico van 385 euro. Voor 2021 is dit bedrag ongewijzigd. Uw eigen risico wordt aangesproken; de rest van de kosten vergoedt uw verzekeraar.


Klachten

Uiteraard streef ik naar uitstekend werk. Desondanks kan het anders lopen dan door u gehoopt. Ik ga er vanuit dat u me daarop aanspreekt en we een ontstaan probleem oplossen. Vanzelfsprekend staat het u vrij een klacht in te dienen. Informatie over hoe en waar u een klacht kunt indienen vindt u hier.