Therapievormen

Cognitieve gedragstherapie

Dit is een van de meest onderzochte therapievormen waarmee bij uiteenlopende klachten goede behandelresultaten worden geboekt. Cognities (gedachten), gevoelens en gedrag worden systematisch onderzocht en waar nodig bijgesteld.


IBSR

Inquiry Based Stress Reduction (IBSR) is een waardevol systeem om stressvolle gedachten en beladen feiten te onderzoeken. Deze methode biedt verdiept inzicht, gaat verder dan een puur rationeel weten.


Schemagerichte psychotherapie

“Schema’s” zijn taaie patronen in denken, voelen en doen. Ze zijn in iemands geschiedenis ontstaan als aanpassing aan de (moeilijke) omstandigheden en hebben geholpen om daarin overeind te blijven. Ooit was zo’n patroon of schema dus functioneel, maar in het leven nu kan het juist averechts werken en een probleem op zichzelf zijn geworden. Schematherapie is een mooie en helpende manier om deze patronen helder te maken en te begrijpen in de context van iemands leven. De scherpe kanten worden eraf gehaald zodat oude patronen niet langer overheersend aanwezig zijn in het leven nu.


EMDR

EMDR is een eerste keus therapie bij traumatische of ingrijpende gebeurtenissen die in het leven nu nog altijd sterk emotioneel beladen zijn. Op een eenvoudige manier wordt de emotionele lading van de herinneringen fors verminderd.


ACT

Acceptance and commitment therapy (ACT) gaat over zó leven dat het optimaal past bij wat iemand belangrijk en van waarde vindt in zijn of haar bestaan. Waarden zijn leidraad in het leven, niet het vechten tegen klachten of symptomen. Deze worden gezien als onvermijdelijk en inherent aan een mensenleven. Alle klachten kunnen niet altijd weggenomen worden. Door de strijd ertegen te staken spelen ze niet langer de hoofdrol in het bestaan.