Visie

Het woord 'visie' vind ik wat pretentieus. Toch heb ik zin om enkele voor mij belangrijke visieaspecten te verwoorden.

Ik houd van verantwoordelijkheid. Het is in mijn manier van leven en werken een sleutelbegrip. Hoewel het me spijt dat de Nederlandse taal meer en meer wordt vermengd met de Engelse, drukt het Engelse woord voor verantwoordelijkheid beter uit wat ik bedoel: responsability. Ofwel: the ability to respond, de mógelijkheid om te antwoorden. Irvin Yalom schrijft hierover raak in zijn rijke boek 'Existential psychotherapy'.
Wat je meemaakt in je leven heb je voor het overgrote deel niet in de hand, het ántwoord dat je daarop geeft wel. Therapie gaat voor mij voor een belangrijk deel om het aanvaarden van die verantwoordelijkheid. Samen schaven aan je persoonlijke antwoorden op de dingen die je in je leven tegenkomt. Komen tot antwoorden die werken. Antwoorden ook die passen bij je waarden, bij wat voor jou wezenlijk is in je leven, waar je met je leven naartoe wilt. ACT geeft daar mooie inhoudelijke uitwerkingen bij: weten wat ertoe doet, je handelen daarmee in harmonie brengen, en het pragmatische doen wat voor je wérkt.

Een ander aspect is 'fixen'. Wat mij betreft een lelijk woord, Engels ook ;-) Therapie gaat in mijn optiek zeker niet over iemand of iets fixen. Wel over het verhelderen en misschien begrijpen van de manier waarop je als complex en gelaagd totaalpakket functioneert. Die bewustwording kan het verschil maken. Als je begrijpt hoe jouw 'machinerie' werkt, stelt je dat in staat om op een helpende manier te handelen. In een komisch, ietwat sarcastisch boekje van Martin Appelo (47 redenen om niet in therapie te gaan, 2015) benoemt Appelo dat het woord 'therapeut' oorspronkelijk zoiets betekent als begeleider of bewaker. Dus niet iemand die een wonder kan verrichten, een ander beter kan maken of andermans problemen kan oplossen. Therapie is eerder samen op pad gaan, waarbij de cliënt de richting bepaalt. De therapeut begeleidt, wijst op obstakels en geeft advies, maar bepaalt niet waar de reis naartoe gaat.

Tot zo ver wat gedachten. Het geeft je mogelijk een impressie van hoe ik kijk en hoe dat mijn manier van werken kleurt.