Voor wie

Gespecialiseerde GGZ

Mijn praktijk voor volwassenen van 21 jaar en ouder, bevindt zich uitsluitend in de Gespecialiseerde GGZ. Dit betekent dat ik specialistische behandelingen bied van de meer complexe problematiek. De therapie is waar nodig intensief en langerdurend.


Welke klachten

U kunt met uiteenlopende problemen terecht, waarbij u kunt denken aan angsten, somberheid, problemen als gevolg van ingrijpende of traumatische ervaringen, problemen in relaties met anderen en zingevingsproblemen.

Naast therapie voor specifieke symptomen, heb ik me gespecialiseerd in de behandeling van ‘persoonlijkheidsproblemen’. Het gaat daarbij om hardnekkige patronen in denken, voelen en doen, die zijn ontstaan in iemands verleden als aanpassing aan moeilijke omstandigheden. In het leven nu kunnen die patronen averechts werken en een probleem op zichzelf zijn geworden.